ضرورت افزایش مشارکت مردم در اداره کشور/فتنه اقتصادی دشمن شکست

ضرورت افزایش مشارکت مردم در اداره کشور/فتنه اقتصادی دشمن شکست

معاون اقتصادی رئیس جمهور با حضور در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌‌ها گفت: نقش مدیریت محلی در قانون اساسی این است که کشور ایران نیاز به پیشرفت دارد و کار شوراها مشارکت دادن مردم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور است. این مشارکت می‌تواند در همه حوزه‌های ورزشی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. محسن