دانلود زیرنویس فیلم My Little One 2019 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم My Little One 2019 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم My Little One 2019 فردریک شوفات و جولی گیلبرت – در سطح بین‌المللی برای اولین فیلم بلندشان، حرا (۲۰۱۱)، که در جشنواره فیلم لوکارنو به رقابت پرداختند، با هم متحد شدند تا جدیدترین فیلم خود را با نام «کوچولوی من» در جشنواره فیلم سولوتورن (در رقابت برای) ارائه کنند. جایزه تماشاگران)، یک